QUảN Lí

Pill các loại | Áo Choàng Nam | Áo Choàng Nữ

Cách mua item :Gỏ lệnh !mua x y (trong đó x là mã số item, y là số lượng)
Nhân vật mua áo choàng mặc lỗi hiển thi inbox fanpage Gm đổi áo khác
  Mã item Tên Item Mô tả Giá
  101 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) Sau khi sử dụng, trong 24 giờ ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng,^lực công kích +40, sức phòng ngự +40,^thể lực +300, lực công kích võ công +5%,^điểm kinh nghiệm +10% 1000@
  102 Hộ Tâm Đơn 100% (2h) Trong 2 giờ kinh nghiệm nhận được khi đánh quái tăng 100%. Sử dụng 1 lần (không thể giao dịch , bán shop , treo cửa hàng, rương chung).\r\n 200000@
  103 Yêu Hóa Ma Võ (Hải sản)(nhỏ) Ngoại hình vũ khí trong 24 giờ biến thành tạo hình biển cả đồng thời nhận được hiệu quả tăng lực công kích 30,sức phòng ngự +30, lực tấn công võ công 3%,điểm kinh nghiệm 5%, lực hấp hồn tăng 5% 600@
  104 Mèo tài phú Búp bê mèo may mắn. EXP +20%, Tiền +40%, HP +100, tác dụng trong 2 giờ, số lượng 1 200@
  105 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (12) Đạo cụ đặc biệt,tăng lực công kích 15%,sức phòng ngự 15%,sinh lực 1000,điểm kinh nghiệm 40%,lực công kích võ công 10%,sức phòng ngự võ công 10% Số lượng : 12 2200@
  106 Bối cảnh nickname Tạo hình nền, khung trang trí cho tên của nhân vật 300@
  107 Biểu tượng nickname Thêm biểu tượng nhỏ vào bên cạnh tên nhân vật 300@
  108 Đổi màu nickname Có thể thay đổi màu sắc của nick.^Có thể lựa chọn thay đổi 1 hoặc 2 màu sắc. 300@
  109 Thái Cực Thần Đơn Trong 4h tấn công tăng 15%, phòng thủ + 15%, + 300 HP, 300 Nôi Luc, Kinh Nghiệm 10% 300@
  110 Bùa thuẫn giáp thần thú Bùa chú đặc biệt có thể sửa đổi hình dáng thần thú^không thể bán cho shop 50@
  111 Bùa Đổi Tên Dùng để đổi tên nhân vật 2000@
  112 Bùa thủy tinh (phòng ngự) Khi cường hóa trang bị thành công ngẫu nhiên cường hóa tăng +1 ~ +3. Thất bại sẽ sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính, nhưng cấp cường hóa sẽ về 0. 1000@
  113 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 800@
  114 Bùa Hoàng ngọc (phòng ngự) Bùa chú có thể cường hóa thành công 100% trang bị +5 thành + 7 800@
  115 Bùa thủy tinh (vũ khí) Khi cường hóa vũ khí thành công ngẫu nhiên cường hóa tăng +1 ~ +3. Thất bại sẽ sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính, nhưng cấp cường hóa sẽ về 0. 1200@
  116 Bùa thúy ngọc (vũ khí) Item này dùng để cường hóa vũ khí, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 cấp mà không mất vật phẩm. 1000@
  117 Bùa Hoàng ngọc (vũ khí) Bùa chú có thể cường hóa thành công 100% vũ khí +5 thành + 7 1000@
  118 Thẩm Mỹ Viện Thay đổi kiểu tóc nhân vật 400@
  119 Sức phẩm kỹ thuật phù (Cao Cấp) Khi cường hóa trang sức thành công sẽ gia tăng cấp độ cường hóa từ 1 ~ 3. Thất bại sẽ không mất trang sức nhưng độ cường hóa sẽ trở về 0. 3000@
  120 Ngũ Sắc Thần Đơn 10% công lực, 10% phòng thủ, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 200@
  121 Võ công hoàn Tăng 10% sức mạnh trong 2h (SL:10) 1000@
  122 Võ phòng hoàn GIẢM 10% Sát thương trong 2h (SL:10) 1000@
  123 Thuốc Nhuộm Tóc sau khi sử dụng sẽ xuất hiện bảng màu sắc,^có thể lực chọn màu sắc ban ưa thích sau khi xác nhân sẽ nhuộm^lên 1 màu tóc mới 400@
  124 Trường Bạch Đơn Reset 5 điểm khí công thường 250@
  125 Bồi Nguyên Đơn (Đại) linh đơn gia tăng 1000 sinh mệnh trong vòng 1 giờ. Số lượng 8 1500@
  126 Bồi Nguyên Đơn (Trung) linh đơn gia tăng 500 sinh mệnh trong vòng 1 giờ. Số lượng 7 1200@
  127 Bồi Nguyên Đơn (Tiểu) sinh đơn gia tăng 300 sinh mệnh trong vòng 1 giờ. Số Lượng : 6 600@
  128 Thổ Linh Phù Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định. Sử dụng mãi mãi 2000@
  129 Sư Tử Hống (10) Khi sử dụng sử tử rống, nhập vào cửa sổ.^chat : [ /roar Text ]^sẽ hiển thị trên cửa số chat dòng thông báo màu vàng.^người chơi trên mạng có thể thấy. 200@
  130 Ngân Lang Công lực võ công tăng 25% , Phòn ngự tăng 20 , HP + 80, Tấn công + 10 3500@
  131 Kim Lang Công lực võ công tăng 25% , Phòn ngự tăng 20 , HP + 80, ULPT + 10 3500@
  132 Huyết Lang Công lực võ công tăng 25% , Phòn ngự tăng 20 , HP + 80,Chính xác + 50 3500@
  133 Lam Lang Công lực võ công tăng 25% , Phòn ngự tăng 20 , HP + 80 3000@
  134 Nén vàng 500@ Bấm chuột phải đổi 500@cash 500@
  136 Bí kíp võ công (Uyên Ương Nhất Thức) Có thể học được Võ Công Mật Truyền Thư của võ công^hỗ trợ chuyên dùng của phu thê.^Bấm chuột phải là có thể học 200@
  137 Bùa triệu hồi thần thú PET Hổ, khi sử dụng sẽ gia tăng 40 phòng thủ, 50 sức tấn công 3000@
  138 Bùa triệu hồi thần thú PET Báo khi sử dụng sẽ gia tăng 40 phòng thủ, 10 chính xác 2500@
  139 Bùa triệu hồi thần thú PET Chim khi sử dụng sẽ gia tăng 8% Công lực võ công, 10 chính xác 2500@
  140 Bùa triệu hồi thần thú PET Chuột ,khi sử dụng sẽ gia tăng 200 HP Khí công 2 2500@
  141 Gói Chí Tôn Phù (30 ngày) Tăng xác suất cường hóa 20%, hợp thành 20%, kinh nghiệm 20%, rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%, điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%, mang vác 100%, Lv.80 Online 1h được 12 cash 10000@
  142 Phúc vận phù (20%)(event) Tăng 20% xác suất thành công khi cường hóa, hợp thành 500@
  143 Yên Cương Chiến Tướng Dùng yên cương này thần thú có thể cùng chủ nhân ra chiến trận kẹp kill [chỉ hổ và sói sữ dụng được] 300@
  144 Bí kíp võ công (Thám Hoa Hôn Pháp) Có thể học được Võ Công Mật Truyền Thư của võ công công^kích chuyên dùng của phu thê.^Bấm chuột phải là có thể học 200@
  145 item treo offline Dùng để treo off nhân vật gõ !offline 3000@
  146 Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan Công Kích +20%,CLVC+15%,đánh trúng+20,né tránh+20, thời hạn 2h (Giờ Online),(SL: 12) 1500@
  147 Long Lân Hộ Thể Đan Phòng thủ+20%,CLVC+10%,đánh trúng +20,né tránh+20,HP+500,EXP+20%,thời hạn 2h (Giờ Online),(SL: 12) 1500@
  148 Trường Bạch sơn sâm Reset toàn bộ khí công 500@
  149 Chiến phiếu Bán vào NPC đổi lấy 1U 500@
  150 Giải thạch phù Xóa 1 dòng hợp thành cuối cùng của vật phẩm, chỉ sử dụng cho vật phẩm chưa cường hóa 500@
  151 Thẻ event Niềm vui Thẻ event đổi lấy vật phẩm 1200@
  153 Xuyên Châm Dẫn Tuyến Vật phẩm đổi giới tính trang phục 500@
  154 Đại Chiến Thần Đan Trong 1 giờ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, Phòng ngự võ công 10%, Giảm sát thương 30 điểm tăng 700HP. 200@
  155 Tinh Tâm chay Tất cả khi công +2, CLVC 10% , NÉ 5% 100HP , trong 2H SL:12 1500@
  156 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 1700@
  157 Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ) Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp. 1500@
  158 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm 1000@
  159 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 500@
  160 Kim Long Chỉ Thêu (7 ngày ) Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. 10000@